Ακόμη και μικρές ατυχίες μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες αγωγές. Αυτό ισχύει για όλες τις εταιρείες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η ασφάλιση αστικής ευθύνης, είναι απαραίτητη σε όλους.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης ή ενός επαγγελματία στην περίπτωση υποβολής εναντίον του αγωγής, για κάτι που έκανε (ή δεν το έκανε) και προκάλεσε τραυματισμό ή ζημία περιουσίας.

Σύμφωνα με ένα γενικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, η ασφάλεια υποχρεούται να πληρώσει τα νομικά έξοδα μιας επιχείρησης σε μια αξίωση ή αγωγή καλυμμένης ευθύνης.

Οι καλυπτόμενες αξιώσεις ευθύνης περιλαμβάνουν σωματικό τραυματισμό, ζημία περιουσίας καθώς και ζημία εταιρικού προφίλ (ζημία από συκοφαντία ή ψευδή διαφήμιση).
Η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει τα νομικά έξοδα και τις αποζημιώσεις.

Επαγγελματίες και εταιρείες που απαραίτητα χρειάζονται συμβόλαια αστικής ευθύνης ενδεικτικά είναι:

Δ. Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (D&O LIABILITY) 

Τουριστικά πρακτορεία 

Διαχειριστές πολυκατοικιών 

Αρχιτέκτονες και μηχανικοί 

Οικονομικοί σύμβουλοι 

Δικηγόροι

Πιστοποιητικές υπηρεσίες

Εμπιστευτικές εταιρείες

Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Φιλανθρωπικές οργανώσεις και σύλλογοι

Κατασκευαστικές εταιρείες

Εταιρείες ασφαλείας

Λογιστές

Ιατροί

Ξενοδοχεία

Airbnb

You dream it, we plan it, and together we will achieve it