Οι  εξελισσόμενες εκθέσεις στον κυβερνοχώρο, απαιτούν  ειδικά  προγράμματα αντιμετώπισης των  εμπορικών, οικονομικών  και επαγγελματικών κινδύνων που επιφέρουν.
Ένας διαδικτυακός ή ηλεκτρονικός κίνδυνος μπορεί να προκαλέσει μια αλυσιδωτή αντίδραση αρνητικών συνεπειών.

Έχουμε στη διάθεσή μας προγράμματα κάλυψης τέτοιων κινδύνων, που περιλαμβάνουν  τόσο ασφάλιση όσο και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες που μπορούν να ανταποκριθούν σε μια κρίση και να βοηθήσουν τους ασφαλισμένους πελάτες μας να ακολουθήσουν την καλύτερη δυνατή πολιτική  δράσης.

Εάν είναι εκτεθειμένη η επιχείρησή σας  σε ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους, ενώ παράλληλα διαχειρίζεστε και προσωπικά δεδομένα θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσετε την ψηφιακή σας προστασία με ένα τέτοιο πρόγραμμα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙKAΙΩΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

REPUTATIONAL DAMAGE

BUSINESS INTERRUPTION

You dream it, we plan it, and together we will achieve it